Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga inRegler


För att Fuska.nu ska vara en trivsam sida att vistas på så finns det ett antal regler som varje person genom sitt medlemskap godkänner och därmed förpliktigas att följa. Vid regelöverträdelser har sidans administratörer och moderatorer rätt att redigera och ta bort inlägg, dra av XP från de konton vars användare brutit mot reglerna, och dela ut andra former av bestraffningar som de anser lämpliga. Vid upprepade eller grova regelöverskridelser riskerar kontoinnehavarens medlemskap att helt stängas av.


Följande regler gäller på hela Fuska.nu


• Det som publiceras på Fuska.nu får inte innehålla något som kan uppfattas som anstötande, vulgärt, hotande, trakasserande eller diskriminerande mot folkgrupp.

• Det är förbjudet att publicera material som kan anses som pornografiskt.

• Det är förbjudet att länka till eller på annat sätt distribuera webbsidor och andra resurser som kan användas till nerladdning av upphovsrättskyddat material, och kringgående av copyrightskydd.

• Det är förbjudet att diskutera och länka till material om otillåtet användande av onlinespel, som exempelvis maphacks, otillåtna fusk, aimbots och köp/försäljning/byte av karaktärer i onlinespel där detta inte är tillåtet.

• Förtal och ärekränkning av medlemmar är inte tillåtet.

• Lämna inte ut några personuppgifter, konfidentiell information eller annan kritisk information om dig själv eller någon annan medlem.

• Det är tillåtet att posta länkar till andra webbsidor om dessa är relevanta för diskussionen i en specifik tråd. Referral-länkar, sökmotorsökningar och länkar som postas med avsikt att marknadsföra en webbsida är inte tillåtna.

• Man får endast ha en användare per person, såkallade användarmarionetter är förbjudna.

• Det är inte tillåtet att göra användare för att anstöta eller impersonifiera andra.

• Det är förbjudet att logga in på en annan medlems användarkonto eller att ge ut lösenord till någon annans användare.

• Information om så kallade säkerhetshål/buggar ska rapporteras till en administratör eller moderator på Fuska.nu, inte utnyttjas eller spridas vidare till andra medlemmar.

• Klubbtips ska skrivas i korrekt forum eller via den massutskicksfunktion som varje klubb har. Klubbtips får inte skickas via personliga meddelanden.

• Att medvetet försöka irritera eller väcka anstöt hos andra medlemmar är inte tillåtet.

• Svensk lagstiftning gäller även på Fuska.nu. Vid händelse av att denna bryts så kan kontakt med internetleverantör eller myndighet göras.

• Fuska.nu har rätt att när som helst ändra dessa regler.


Följande regler gäller i Fuska.nus forum


• Trådrubriker ska vara tydliga och ge konkreta bilder av vad respektive trådar handlar om.

• Skriv din tråd i rätt forum. Om tråden inte passar i något annat forum så går det att posta den i underforumet "Annat" i Allmänt snack.

• Håll dig till trådarnas huvudsakliga diskussionsämnen. Undvik att skriva inlägg som inte bidrar till diskussionen, exempelvis uppmaningar att använda en sökmotor som svar på en fråga.

• Missbruk av citatfunktionen är inte tillåtet. Detta innefattar att citera falskt (ändra på texten man citerar) samt att citera onödigt långa inlägg.

• Du får inte avslöja viktiga moment i spel utan att varna först. Täck gärna över din text med [spoiler].

• Det är förbjudet att skriva i gamla trådar som det inte skrivits i på månader och som saknar någon form av relevans, om det inte finns någon bra anledning till det.

• Skriv inte två inlägg i rad i samma tråd om det inte finns någon bra anledning till det.

• Kolla alltid de klistrade trådarna i ett forum innan du postar, om det finns några det vill säga, då det ibland kan hända att vissa forum har speciella regler.

• Diskutera inte moderatorers modereringsbeslut i tråden där det skedde, om du vill överklaga det så gör det via meddelande med moderatorn ifråga.

• Be aldrig om modereringsbeslut för en tråd i själva tråden och agera aldrig heller som moderator, anmäl eventuella regelbrytande inlägg, och/eller skicka ett meddelande till en moderator.

• Kommentera inte medlemmars språkfel i forumet.

• Det är förbjudet att korsposta (korspostning betyder att man postar samma tråd eller inlägg i olika forum eller trådar).


Följande regler gäller i Fuska.nus chatt


• Du får inte avslöja viktiga moment i spel, filmer, eller dylikt.

• Skriv inte onödigt många rader efter varandra.

• Diskutera inte OPs beslut i chatten. Om du verkligen måste göra det, skriv /query (NAMN) och klicka Enter. Du har nu en privatchatt med personen uppe. Skriv där.

• Kommentera inte språkfel.

• Tänk alltid på att använda huvudet - vett och etikett hjälper dig förstå vad som är OK och vad som inte är OK i många fall.